Anestesi och intensivvård för kirurger

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren för kirurgiska patienter ska kunna ordinera basal smärtlindring, vätskebehandling och nutrition samt vara bekant med behandlingsmetoder på en intensivvårdsavdelning.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4
Till viss del: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: c2, c3, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Akut 

 • Etablera och upprätthålla fri luftväg på icke kirurgisk väg samt beskriva det samma med öppen kirurgisk teknik.
 • Utföra återupplivning vid hjärtstillestånd enligt HLR-principer (Hjärt- och lungräddning).
 • Ordinera basal vätskebehandling samt farmakologisk behandling vid akuta tillstånd.

Smärtbehandling

 • Ordinera basal smärtbehandling vid akuta kirurgiska tillstånd liksom för postoperativa patienter.
 • Redogöra för invasiva tekniker vid anestesiologisk smärtbehandling.

Intensivvård

 • Ordinera basal vätskebehandling vid akut situation, perioperativt och på fastande patient.
 • Ordinera basal nutritionsbehandling hos fastande patient.
 • Beskriva behandlingen av kirurgiska intensivvårdspatienter inkluderande vätske- och elektrolytbehandling, basal andningsvård, användning av andningsstöd till exempel övertryck vid spontanandning, respiratorbehandling samt chockbehandling.
 • Ordinera basal smärtbehandling.
 • Redogöra för kirurgisk intensivvård och anestesieffekter.

Anestesi

 • Redogöra för perioperativ risk- och nyttavärdering samt perioperativ optimering.
 • Redogöra för val av och indikation för narkos och bedövning vid både elektiv och akut patient.
 • Redogöra för oro-trakeal intubation och användande av larynxmask.
 • Redogöra för anestesiformer under kirurgiska ingrepp och undersökningar samt beskriva relevant farmaka.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: