Anestesiologiska och neurokirurgiska smärtbehandlingar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förstå principerna för anestesiologiska och neurokirurgiska smärtbehandlingar.

Målgrupp
Smärtlindring

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 3, 4, 5
Till viss del: 6, 7, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c4, c5, c6, c9, c10
Till viss del: c8, c11, c13, c14, c15

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för indikation, principer samt val av preparat för: vanliga perifera blockader (inklusive kontinuerlig infusion med kvarliggande kateter), epidural analgesi och intrathekal analgesi.
  • Redogöra för indikation och principer för ryggmärgsstimulering och andra neuromodulationstekniker (inklusive TENS).
  • Beskriva möjligheter till neurodestruktiva smärtbehandlingar, i synnerhet vid cancerrelaterad smärta.
  • Beskriva möjligheter att, med riktade interventioner (till exempel mot facettleder eller nervrötter), diagnostisera och behandla smärttillstånd som utgår från kotpelaren.
  • Beskriva möjligheter och indikationen för att bedöva sympatiska ganglier och visceral afferens.
  • Beskriva teknik och prediktiva värden för avancerade intravenösa testningar (till exempel med ketamin, lidokain och opioider).

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: