Aneurysm och aortadissektion

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska redogöra för utredning och behandling av aneurysm i buk och thorax samt aortadissektion.

Målgrupp
Kärlkirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för epidemiologi, patofysiologi, kliniska symtom, diagnostik och utredning vid aneurysm i buk och thorax samt aortadissektion.
  • Redogöra för kärlanatomi i buk och thorax samt operativ kärlexponering i buken.
  • Redogöra för akut omhändertagande av rupturerat aortaaneurysm.
  • Redogöra för operationsindikation och planera operationsmetod (öppen eller endovaskulär behandling) vid aneurysm i buk och thorax samt aortadissektion.
  • Beskriva åtgärd för akuta och sena komplikationer efter operativ behandling.
  • Redogöra för screening samt uppföljning av aneurysm- och dissektionssjukdom.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: