Antimikrobiell terapi

Syftet är att deltagaren ska tillgodogöra sig djup kunskap om antimikrobiella medel och kunna tillämpa denna i den kliniska vardagen.

Målgrupp
Infektionsmedicin, Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 1, 6, 8, 9, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c5
Till viss del: c1, c6, c8, c9, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för resistensutveckling och mekanismer för resistensutveckling
 • Tillämpa farmakokinetiska och farmakodynamiska principer vid användning av antimikrobiella medel.
 • Tillämpa principer för rationell antibiotikaanvändning avseende:
  - Ekologi hos individ och miljö
  - Resistensutveckling
  - Hälsoekonomi
 • Beakta risk för interaktioner och styra behandling vid resistens, allergier och biverkningar.
 • Justera doser och val av antimikrobiella medel efter ålder, vikt och bakomliggande tillstånd.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: