Arbetsfysiologisk diagnostik

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren lär sig att använda, värdera och prioritera mellan olika metoder för optimal arbetsfysiologisk diagnostik.

Målgrupp
Klinisk fysiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 6, 9
Till viss del: 3, 7, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1, c1, c2, c6, c9
Till viss del: c3, c7, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva och förklara hjärtats anatomi, fysiologi och patofysiologi av särskild relevans för arbetsfysiologi.
  • Beskriva utförandet och tolka resultatet av arbetsprov samt redogöra för risker.
  • Formulera ett tydligt remissvar för arbetsprov.
  • Förklara resultatet av ergospirometri och analys av artärblodgaser och laktat under arbetsprov.
  • Förklara tekniken som ligger till grund för undersökningsmetoderna ovan och värdera felkällor.
  • Redogöra för indikationer och kontraindikationer samt exemplifiera kliniska konsekvenser av utfallet av dessa diagnostiska undersökningar.
  • Beskriva och värdera skillnader mellan ergospirometri och andra metoder för hjärt- och lungdiagnostik. Förklara metodernas styrkor och svagheter.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: