Arbetsnära rehabilitering

ST-läkaren ska få förståelse för enskilda individers personliga förutsättningar och begränsningar i arbetslivet ställda i relation till arbetets krav. ST-läkaren ska få kunskap om samhällets, arbetsgivarnas och hälso- och sjukvårdens olika roller i rehabiliteringsarbetet.

Målgrupp
Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2
Till viss del: 1, 4, 7, 8, 12, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9, c10
Till viss del: c1, c2, c5, c8, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Kartlägga både hinder och möjligheter som är av betydelse för arbetsförmågan.
  • Använda evidensbaserade metoder för stöd och förbättring av arbetsförmågan.
  • Bedöma när den arbetsnära rehabiliteringen ska påbörjas i relation till medicinsk behandling och annan rehabilitering.
  • Diskutera hur arbetsplatsen kan anpassas i det individuella rehabiliteringsarbetet.
  • Förklara de olika rehabiliteringsaktörernas roller samt lagstiftning inom området.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: