Artritsjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till ST-läkaren ska behärska utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av akuta och kroniska inflammatoriska led och ryggsjukdomar hos vuxna.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utreda och diagnostisera akuta och kroniska artritsjukdomar såsom Reumatoid artrit, Spondylartriter, Ankyloserande spondylit, Psoriasisartrit, Reaktiv artrit, Enteropatisk artrit, Kristallartrit, Akut sarkoidos samt, Akut mono-,oligo-, och polyartrit.
  • Initiera akut och sjukdomsbromsande behandling av ovanstående tillstånd.
  • Välja behandling utifrån prognostiska faktorer.
  • Planera för uppföljning av ovanstående tillstånd.
  • Redogöra för och förebygga långsiktiga komplikationer av artritsjukdomar och aktuell antireumatisk behandling.
  • Identifiera och behandla extraartikluära manifestationer.
  • Tillämpa kunskaper kring etiologi, immunologi och epidemiologi i diagnostik, behandling och patientinformation.
  • Diagnostisera och behandla utifrån kunskaper om sjukdomens etiologi, immunologi och epidemiologi samt inkludera detta i informationen till patienten.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: