Bakteriella och virala CNS-infektioner

Syftet är att deltagaren ska öka sin kompetens i att självständigt handlägga patienter med meningit eller encephalit samt tillgodogöra sig djupa kunskaper om andra typer av CNS-infektioner.

Målgrupp
Infektionsmedicin, Infektionssjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3
Till viss del: 1, 7, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c1, c7, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva etiologi, epidemiologi och patogenes.
  • Identifiera samt akut utreda och behandla patienter med meningit eller encephalit. 
  • Tillämpa adekvata diagnostiska metoder samt tolka likvorfynd och mikrobiologiska svar. 
  • Identifiera, utreda och behandla andra typer av CNS-infektioner såsom hjärnabscess och neuroborrelios samt redogöra för adekvata differentialdiagnoser. 
  • Beakta särskilda aspekter vid utredning och behandling av neurokirurgiska infektioner postoperativt och kring främmande kroppsmaterial..
  • Följa upp behandling samt bedöma resttillstånd och rehabiliteringsbehov.
  • Tillämpa smittskyddslagen som en del i det förebyggande infektionsarbetet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: