Barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk baskunskap om vanliga barnpsykiatriska tillstånd. Kurser i detta ämne kan ges som webbaserad kurs eller delas upp i flera tillfällen.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 12
Till viss del: 1, 2, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12
Till viss del: c1, c2, c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

I samråd med barnpsykiatriskt kunnig kollega diagnostisera, utreda och behandla:

 • generella och specifika inlärningssvårigheter
 • autism och Aspbergers syndrom = autismspektrumtillstånd
 • ADHD
 • ätstörningar
 • depression
 • självskadande beteende
 • social omsorgssvikt
 • krisreaktioner
 • lättare ångesttillstånd och fobier, till exempel separationsångest, skolfobi

Identifiera symtom och bedöma vårdnivå för:

 • ångesttillstånd, fobier och tvång av svårare och djupgående sort
 • aggressivitet och utåtagerande beteende
 • posttraumatiskt stressyndrom
 • psykossjukdomar
 • bipolär sjukdom
 • tics och Tourettes syndrom
 • missbruk av alkohol och narkotika

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: