Barnhälsovård - barns utveckling och hälsa 0-5 år

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkare som möter barn ska få verktyg att bedöma barns normala utveckling och hantera avvikelser. ST-läkaren får också kompetens att handlägga vanliga frågeställningar inom barnhälsovården. Kursämnet ger kompetens för läkares basuppdrag på BVC.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1
Till viss del: 12, 13, 14, 15, 18, 21

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c12

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6
Till viss del: 5, 11, 13, 21

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: a2, a6, b2, c5, c11, c12, c14

Målgrupp
Barn- och ungdomspsykiatri

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: b2, c4, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Tillämpa barn- och familjeperspektivet i hälso- och sjukvården.
 • Redogöra för barnhälsovårdens basprogram, vaccinationsprogram och barnhälsovårdsteamets olika kompetenser.
 • Redogöra för barns normala psykomotoriska utveckling.
 • Redogöra för normal tillväxt.
 • Redogöra för normal uppfödning och sömnbehov.
 • Beskriva adekvat undersökningsmetodik och anamnes i en familjecentrerad konsultation.
 • Identifiera och hantera avvikelser gällande psykomotorisk, kognitiv och språklig utveckling utifrån riktlinjer och kompetensområde (det uppdrag som respektive specialitet har).
 • Identifiera och hantera avvikelser gällande tillväxt, till exempel undervikt, "failure to thrive" och övervikt utifrån riktlinjer och kompetensområde (det uppdrag som respektive specialitet har).
 • Identifiera och hantera psykisk ohälsa samt avvikelser gällande anknytning, kontakt och beteende utifrån riktlinjer och kompetensområde (det uppdrag som respektive specialitet har).
 • Identifiera och hantera vanligt förekommande symtom och medicinska frågeställningar inom barnhälsovården utifrån riktlinjer och kompetensområde (det uppdrag som respektive specialitet har).
 • Identifiera riskfaktorer och tecken på att barn far illa och tillämpa gällande lagstiftning.
 • Tillämpa barnvaccinationsprogrammet och hantera vanligt förekommande frågeställningar kring vaccination. *
 • Integrera förebyggande åtgärder inriktat på barnsäkerhet och hälsa i mötet med barn och familjer.*

* Även somatiska aspekter som i första hand riktar sig till Barn- och ungdomsmedicin och Allmänmedicin.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: