Barnögonsjukdomar och skelning

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla (alternativt föreslå behandling av) ögonsjukdomar hos barn, samt skelning hos barn och vuxna.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8
Till viss del: 1, 2, 4, 5, 9, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c1, c2, c4, c5, c6, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Barnögonsjukdomar

 • Redogöra för basala fakta om embryologi och utveckling av ögat och synbanorna.
 • Beskriva de vanligaste kongenitala och hereditära syndromen som kan påverka synen och synutvecklingen.
 • Beskriva syn- och refraktionsutveckling hos barn.
 • Redogöra för olika orsaker till synnedsättning hos barn.
 • Beskriva etiologin bakom amblyopi, och redogöra för olika behandlingsmetoder för amblyopi.
 • Beskriva de nationella riktlinjerna för synscreening hos barn och redogöra för när barnet ska remitteras till ögonläkare.
 • Undersöka och bedöma ögonens ställning och rörelser, binokulärseendet och utföra refraktion (skiaskop och automatiserad refraktion) samt synprövning med metoder anpassade till barnets utvecklingsnivå.
 • Skriva glasögonrecept för barn.
 • Beskriva principer för diagnostik och behandling av glaukom och katarakt hos barn.
 • Exemplifiera instrument för fotografering av näthinnan hos spädbarn till exempel Retcam.
 • Klassificera och föreslå behandling för olika grader av ROP kärlförändringar i näthinnan hos för tidigt födda barn.
 • Beskriva de viktigaste kommunikationsfärdigheterna vid undersökning av barn i olika ålder.
 • Beskriva datoriserade metoder för undersökning av synfältet hos barn till exempel Rarebit-perimetri.
 • Beskriva relevanta associerade sjukdomar och syndrom.

Skelning

 • Beskriva funktion och anatomi hos ögonmusklerna.
 • Beskriva principer och tekniker vid undersökning av patienter med skelning och identifiera vilken muskel eller vilka muskler som är påverkade.
 • Utreda, diagnostisera och behandla alternativt föreslå behandling av sjukdomar som kan påverka ögonmusklerna.
 • Beskriva olika tekniker vid skelningskirurgi.
 • Beskriva principer för prismaglasbehandling.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: