Barnonkologi och hematologi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretiska baskunskaper inom hematologi och onkologi samt praktiska färdigheter som krävs för diagnostik och behandling.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10
Till viss del: 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål: enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utreda, diagnostisera och behandla anemi, neutropen feber och sepsis, lymfkörtelförstoring, idiopatisk trombocytopen purpura (ITP).
  • I samråd med barnonkologiskt kunnig specialist utreda, diagnostisera och behandla leukemi akut lymfatisk leukemi, ALL, akut myeloisk leukemi, AML, akuta komplikationer och problem vid cancerbehandling inklusive tumorlys, nutritionsproblematik, transfusionsbehov, smärta och emes.
  • Identifiera symtom och bedöma vårdnivå för CNS-tumörer, hemoglobinopatier, koagulationssjukdomar, lymfom, neuroblastom, njurtumörer, mjukdelssarkom, skelettumörer, histiocytsjukdomar och benmärgssvikt.
  • Redogöra för senkomplikationer till cancerbehandling.
  • Identifiera indikationer för och sköta CVK/iv-port.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: