Barnreumatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskaper om barnreumatologiska sjukdomars indelning, kliniska bild och förlopp samt faktorer som påverkar omhändertagandet av den unga vuxna patienten med reumatologisk sjukdom inför vidare behandling i adolescens och vuxen ålder.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för indelning, prognos och behandling av juvenil idiopatisk artrit (JIA), inflammatorisk systemsjukdom och vaskulit.
  • Redogöra för differentialdiagnoser till de barnreumatologiska sjukdomarna.
  • Redogöra för kronisk smärta hos barn samt behandla kronisk smärta hos unga vuxna med reumatologisk sjukdom.
  • Redogöra för käk- och ögonengagemang vid JIA.
  • Hantera överföringsprocessen från barnreumatologi till vuxenreumatologi.
  • Bedöma den barnreumatologiska patientens utveckling och mognad i förhållande till sin kroniska sjukdom i adolescensen.
  • Följa upp, behandla och förebygga långsiktiga komplikationer vid de olika barnreumatologiska tillstånden under adolescensen och vidare in i vuxen ålder.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: