Basal akutsjukvård

Kurser i basal akutsjukvård syftar till att ge ST-läkaren nödvändiga teoretiska medicinska kunskaper och effektiv konsultations- och dokumentationsteknik för klinisk tjänstgöring vid akutenhet. Därigenom skapas utrymme för att under klinisk tjänstgöring tidigare tillgodogöra sig kompetens på en högre nivå.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6, 12
Till viss del: 3, 14

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: b3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för de vanligaste och allvarligaste akutdiagnoserna bakom söksymtom eller problem hos patienter i alla åldrar, samt beskriva diagnosernas incidens, prevalens, riskfaktorer, symtombild, patofysiologi, diagnostik och initial behandling.
  • Redogöra för indikationer, doser, verkningsmekanism, eliminering, kontraindikationer, biverkningar för eller av akutenhetens läkemedel, samt hur biverkningar och överdoseringar handläggs.
  • Utvärdera genomförd läkemedelsbehandling avseende interaktioner, doser och biverkningsrisker för äldre med multifarmaci samt ge förbättringsförslag.
  • Förklara basal fysiologi inom respiration, cirkulation, vätskebalans, elektrolyt- och syra-bas-balans, smärta och hemostas samt bedöma olika rubbningar och vilka åtgärder på akutenheten som är indicerade.
  • Förklara hur ovan nämnda fysiologi särskiljer sig hos barn, äldre och gravida.
  • Tillämpa metoder för att be om, ta emot och ge återkoppling, samt använda medsittning som lärandemetod.
  • Tillämpa god och effektiv konsultationsteknik avseende miljö, samtalsteknik och kroppsspråk samt verifiera att patienten har förstått bedömning och plan för fortsatt vård.
  • Använda journalen som arbetsredskap genom att dokumentera kortfattat och strukturerat, med tydlig bedömning och plan.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: