Basal endoskopi

God teoretisk och praktisk baskunskap inför fortsatt klinisk tjänstgöring, där teknik och intervention bör tränas för självständighet i endoskopi.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål
Till stor del: 6

Målgrupp
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål
Till stor del: 6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Bedöma indikation och kontraindikation inklusive riskvärdering för endoskopiska undersökningar (gastroskopi, koloskopi, kapselendoskopi, enteroskopi och ERCP).
  • Redogöra för instrumenthantering inklusive stapel och beskriva rengöring, desinfektion och felsökning.
  • Redogöra för förberedelser samt läkemedelsanvändning i samband med endoskopi inklusive laxering, sedering, antikoagulantia och antibiotika enligt gällande riktlinjer.
  • Bedöma normalfynd, anatomiska landmärken och vanligt förekommande avvikelser.
  • Vara förtrogen med gängse nomenklatur.
  • Beskriva grundläggande principer och indikationer för kromoendoskopi.
  • Fotodokumentation på ett systematiskt sätt.
  • Grundläggande endoskopisk teknik vid gastro och koloskopi inklusive biopsitagning.
  • Redogöra för komplikationer till endoskopi och terapeutiska åtgärder.
  • Kännedom av terapeutisk endoskopi.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: