Basal immunologi

För att förstå bakomliggande mekanismer vid allergiska tillstånd behövs grundlig kunskap inom basal immunologi. Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap om dessa mekanismer och kunna använda sin kunskap inom basal immunologi till mer patogenesinriktad behandling.

Målgrupp
Allergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 8, 9, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c8, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Sammanfatta immunsystemets uppbyggnad och redogöra för sambandet mellan immunologiska mekanismer och olika allergiska tillstånd.
  • Redogöra för olika cellers betydelse vid allergiska tillstånd samt beskriva mekanismer vid sensibilisering och hur snabb och fördröjd reaktion uppkommer.
  • Identifiera och initiera utredning av patienter med misstänkt immunbrist med symtom från luftvägar.
  • Återge immunologiska ändringar i kroppen vid allergenspecifik immunterapi.
  • Sammanfatta allergeners egenskaper och förekomst.
  • Förklara immunologiska principer vid in-vitro-tester och använda dessa tester i klinisk praxis.
  • Redogöra för hur allergena komponenter kan användas i allergidiagnostik.
  • Förklara immunologiska mekanismer för biologiska läkemedel vid allergiska tillstånd.
  • Redogöra för olika biologiska läkemedel som kan vara aktuella vid olika fenotyper av astma.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: