Basal kirurgisk teknik för kirurgi

Syftet med kurser i detta ämne är att ST-läkaren på ett tidigt skede ska lära sig principer för en god kirurgisk teknik som grund för att senare tränas i mer avancerade kirurgiska ingrepp.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Hantera vanligt förekommande kirurgiska instrument.
  • Utföra vanligt förekommande kirurgiska knutar.
  • Suturera i hud, tarm, kärl och fascia.
  • Beskriva hur kärlanastomoser och patchgraft på kärl sutureras.
  • Redogöra för hur en buk öppnas och försluts samt utföra momenten i simulerad miljö.
  • Avligera kärl i tarmmesenteriet.
  • Sy tarmanastomos.
  • Hantera laparoskopisk utrustning och göra enkla felsökningar i instrumenten.
  • Redogöra för grundläggande laparoskopisk teknik.
  • Redogöra för momenten vid laparoskopisk appendektomi och kolecystektomi samt utföra momenten i simulerad miljö.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: