Basal öron-, näsa-, halssjukdomar - Klinisk anatomi, fysiologi och kirurgisk teknik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha grundläggande teoretisk och praktisk kompetens i klinisk anatomi, fysiologi och kirurgisk teknik.

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 10
Till viss del: 3, 7, 8, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c10
Till viss del: c1, c3, c7, c8, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara normal topografisk anatomi och fysiologi.
  • Beskriva anatomi och fysiologi utifrån bilddiagnostiska undersökningar.
  • Förklara olika vävnaders egenskaper och sårläkning.
  • Värdera och använda olika sutureringstekniker.
  • Kirurgiskt behandla mindre hudförändringar och slemhinneförändringar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: