Bensår

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska patofysiologi, diagnostik och terapi avseende sårläkning.

Målgrupp
Hud- och könssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8
Till viss del: 2, 3, 4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: b1, b2, c1, c2, c3, c4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för sårläkningsprocessen.
 • Utföra och utvärdera arteriell och venös handdoppler.
 • Initiera utredning och dra slutsatser av andra diagnostiska metoder (labbutredningar, duplex, angiografi, tåtrycksmätning och stansbiopsi).
 • Utreda och identifiera läkningshämmande faktorer.
 • Ställa korrekt diagnos.
 • Utföra pinch graft.
 • Upprätta en behandlingsplan och ordinera adekvat omläggningsmaterial.
 • Ordinera kompression.
 • Ta ställning till sårrevision.
 • Optimera smärtlindring.
 • Ordinera tekniska hjälpmedel.
 • Organisera multidisciplinärt samarbete och vårdkedja.
 • Dokumentera vårdförloppet.
 • Särskilja inflammation och infektion och välja lämplig åtgärd.
 • Förebygga sårrecidiv.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: