Bild- och funktionsdiagnostik av hjärtat

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha fördjupad kunskap om invasiva och icke-invasiva undersökningsmetoder och deras användning vid utredning av kardiologiska tillstånd.

ST-läkaren ska kunna anpassa utredning till grupper med särskilda behov samt kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kardiogenetiska och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3, 12
Till viss del: 5, 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Värdera och prioritera mellan de olika metoderna arbetsprov, ekokardiografi, magnetresonanskamera (MR), datortomografi (CT) och nukleärmedicinsk bilddiagnostik.
  • Redogöra för indikationer, kontraindikationer, potentiella komplikationer, risker, styrkor och begränsningar med de olika metoderna.
  • Tillämpa metoderna samt under handledning värdera fynd.
  • Redogöra för principer för olika stressundersökningar och övriga non-invasiva metoder såsom positronemissionstomografi (PET).

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: