Bild- och funktionsdiagnostik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma indikationer för och utfall av avbildande och fysiologisk diagnostik vid utredning och uppföljning av reumatisk sjukdom.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Bedöma indikationer för samt tolka och värdera utfall av avbildande undersökningsmetoder: slätröntgen, datortomografi, magnetresonanstomografi, isotopundersökningar, ultraljud (utöver muskuloskeletalt ultraljud), angiografi, bronkoskopi och artroskopi.
  • Bedöma indikationer för samt tolka och värdera utfall av fysiologiska undersökningsmetoder: elektrokardiografi, ultrakardiografi, arbetsprov, spirometri inklusive diffusionskapacitet, elektromyografi och elektroneurografi.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: