Binjurens sjukdomar och endokrin hypertoni

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren lär sig att diagnostisera, behandla och följa upp patienter med binjuresjukdomar, endokrin hypertoni och associerade tillstånd.

Målgrupp
Endokrinologi och diabetologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12
Till viss del: c3, c14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera, behandla och följa upp funktionsrubbningar och expansiviteter i binjure.
  • Utreda, diagnostisera, behandla och följa upp patienter med endokrin hypertoni.
  • Utreda, diagnostisera, behandla och följa upp patienter med medfödda sjukdomar i binjure.
  • Kontrollera sjukdomsförlopp under graviditet.
  • Integrera andra specialiteter i behandlingen.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: