Biverkningar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren kan bidra med kliniskt relevant rådgivning gällande biverkningar och läkemedelssäkerhet.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 4, 5, 7
Till viss del: 8, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c4, c5, c7
Till viss del: c8, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Bedöma sannolikheten för ett orsakssamband mellan en misstänkt biverkan och aktuell läkemedelsbehandling.
  • Värdera information om biverkningar från olika källor i relation till den enskilda patienten.
  • Redogöra för regelverk och organisation för läkemedelssäkerhet.
  • Klassificera olika typer av biverkningar.
  • Bedöma risken för återkomst av biverkning vid återinsättning eller preparatbyte.
  • Översiktligt redogöra för möjligheter till vidare utredning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: