Bröstkirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillgodogöra sig teoretiska kunskaper inom bedömning, diagnostik och behandling av patienter med maligna och benigna bröstsjukdomar.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Bedöma klinisk anatomi och status i bröst och axill med avseende på landmärken, riskområden samt normaltillstånd och avvikelser.

Bröstcancer

 • Utreda knöl i bröst och armhåla med trippeldiagnostik.
 • Redogöra för bröstcancerscreening och utredning av screeningupptäckta bröstförändringar
 • Redogöra för epidemiologi, etiologi, patofysiologi och symtom vid olika typer av bröstcancer.
 • Beskriva innebörden av ett multidisciplinärt omhändertagande av patienten.
 • Redogöra för partiell och radikal mastektomi vid palpabel och icke-palpabel tumör.
 • Redogöra för indikation och teknik för sentinel node och axillutrymning.
 • Beskriva onkologisk behandling av bröstcancer.
 • Beskriva onkoplastikkirurgiska tekniker vid bröstbevarande kirurgi och bröstrekonstruktion vid mastektomi.

Benigna bröstsjukdomar

 • Redogöra för initial handläggning av mastit och abscess i bröst.
 • Redogöra för etiologi, utredning och handläggning av benigna bröstförändringar såsom fibroadenom, cysta och sekretion.
 • Redogöra för kirurgisk exstirpation av bröstförändring samt beskriva reduktionsplastik.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: