Cancer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få allmänna kunskaper om cancer och principer för cancerbehandling som grund för plastikkirurgiska behandlingar och rekonstruktioner. ST-läkaren ska kunna informera patienter om de plastikkirurgiska ingreppens möjligheter, begränsningar och bieffekter.

Målgrupp
Plastikkirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6
Till viss del: 1, 4, 5, 10, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: a1, b2, c1, c4, c5, c10, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Översiktligt klassificera och sammanfatta epidemiologi, diagnostik och behandling av hud-, mjukdels-, och brösttumörer inklusive principerna för onkoplastikkirurgi.
  • Rekonstruera defekter efter kurativ eller palliativ kirurgi.
  • Redogöra för indikationerna för och utföra rekonstruktion vid eller efter profylaktisk cancerkirurgi.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: