Cerebral pares och tetraplegi för handkirurger

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för funktionsstörningar i övre extremiteten som relaterar till cerebral pares och tetraplegi.

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 10, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för bakgrund till och uppkomst av cerebral pares och tetraplegi.
  • Beskriva hur man utför klinisk undersökning och hur man kan testa handfunktionen för att värdera behovet av behandling.
  • Beskriva metoder för kontrakturprofylax och behandling.
  • Redogöra för indikation och behandling med botulinumtoxin enligt de nationella riktlinjerna.
  • Redogöra för målsättning med kirurgisk behandling.
  • Redogöra för olika handkirurgiska behandlingsmöjligheter och ge exempel på möjliga sentransfereringar och senförlängningar.
  • Tillämpa ett multidisciplinärt arbetssätt med barn-, familje- och habiliteringsaspekter liksom övriga psykosociala aspekter.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: