Cytologisk diagnostik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma närvaro eller frånvaro av sjukdomar i cytologiska prover (exfoliativa eller aspirationscytologiska) samt kunna framställa cytologiska preparat.

Målgrupp
Klinisk patologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 3, 4
Till viss del: 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3, c4
Till viss del: c7, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera sjukdomar och förstadier till sjukdomar i exfoliativa cytologiska prover.
  • Diagnostisera sjukdomar i aspirationscytologiska prover.
  • Bedöma ett cytologiskt provs representativitet.
  • Praktiskt utföra finnålspunktioner och framställa aspirationscytologiska preparat.
  • Redogöra för hur immunocytokemiska, molekylärpatologiska (till exempel HPV-analyser) och flödescytometriska metoder kan användas på cytologiska preparat i diagnostiken.
  • Exemplifiera hur datorstödd diagnostik kan användas inom cytologin.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: