De stora tumörsjukdomarna (bröst-, kolorektal-, prostata- och lungcancer)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha gedigen kunskap om de vanligaste förekommande folksjukdomarna inom cancer.

Målgrupp
Gynekologisk onkologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9, 10
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Ingår ej i målbeskrivningen för gynekologisk onkologi

Målgrupp
Onkologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del. 9, 10
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del. c9, c10
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för sjukdomarnas bakgrund det vill säga:
  - tumörbiologi 
  - etiologi och prevention 
  - incidens och prevalens
  - naturalförlopp
  - prognos
 • Identifiera och värdera sjukdomarnas symtom.
 • Diagnostisera och utreda sjukdomarna.
 • Tolka utredningsresultat och identifiera lämplig behandling.
 • Välja, initiera, ordinera och följa upp icke kirurgisk onkologisk behandling i primärt skede, vid recidiv och i palliativt skede med beaktande av:
  - behandlingsintention
  - risk kontra nytta (ålder, hälsotillstånd, förväntad behandlingseffekt)
  - prognos 
  - biverkningar
  - läkemedelsinteraktioner
  - symtomkontroll
  - multidisciplinärt samarbete 
 • Sammanfatta viktiga faktorer att beakta vid uppföljning av patienter som har behandlats för tumörsjukdom.
 • Värdera behovet av rehabilitering för patienter som behandlas eller har behandlats för aktuell tumörsjukdom.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: