Degenerativ ledsjukdom

Kurser i ämnet syftar till att ge ST-läkaren kunskap i anatomi, biomekanik, patofysiologi och symtomatologi för degenerativ ledsjukdom samt deras utredning, behandling och prognos. Ämnet avgränsar sig till axel, höft och knä och fokuserar på dess kirurgiska behandling.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra detaljerat för axel-, höft-, och knäanatomi och tillämpa denna för klinisk undersökning och kirurgisk och icke-kirurgisk behandling.
  • Beskriva bakomliggande patofysiologiska mekanismer och värdera epidemiologiska data för artros.
  • Välja bild- och funktionsdiagnostiska metoder och bedöma bilder och undersökningsfynd.
  • Redogöra för basala biomekaniska principer och tillämpa detta för utredning och kirurgisk och icke-kirurgisk behandling.
  • Identifiera relevanta livsstilsfaktorer och bedöma den sammanvägda riskprofilen och vidta relevanta åtgärder.
  • Diagnostisera degenerativa ledsjukdomar och differentialdiagnoser i axel, höft och knä, samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.
  • Redogöra för olika implantatalternativ och den vetenskapliga teorin bakom dessa samt bedöma deras tillämplighet på kort och lång sikt.
  • Redogöra för vanliga komplikationer till ledrekonstruktiv kirurgi samt hur man gör för att förebygga och behandla dem.
  • Tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt vid val av utredning och behandling.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: