Degenerativa sjukdomar (centrala nervsystemet, ryggen och öron-, näsa-, halsområdet)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och rapportera degenerativa sjukdomar, avgränsa dem från normalt åldrande samt förklara deras uppkomstmekanismer, behandlingsprinciper och behandlingsresultat.

Målgrupp
Neuroradiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7, c8, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Namnge och klassificera de olika typerna av degenerativa sjukdomar inom huvud, hals och rygg samt relevanta differentialdiagnoser.
  • Förklara de degenerativa sjukdomarnas mest sannolika patofysiologiska mekanismer samt deras vanligaste kliniska presentation, behandling och utredning.
  • Välja optimal neuroradiologisk metod för diagnostik av degenerativa sjukdomar.
  • Analysera, bedöma och rapportera morfologiska och fysiologiska fynd vid degenerativa sjukdomar.
  • Gradera degenerativa sjukdomar samt avgränsa dem från det normala åldrandet.
  • Värdera radiologiska fynd efter olika typer av behandling inklusive behandlings komplikationer.
  • Integrera neuroradiologisk diagnostik med övrig klinisk information för att i samverkan över specialitetsgränserna skapa optimal vård.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: