Dermatologi för barn- och ungdomsallergologer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla atopiskt eksem och urticaria hos barn i olika åldrar. ST-läkaren ska i samarbete med erfaren allergolog och hudläkare kunna utreda, diagnostisera och behandla hereditärt angioödem och kutan mastocytos. ST-läkaren ska känna till kontaktallergi och de viktigaste differentialdiagnoserna till ovannämnda hudsjukdomar.

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17:
Till stor del: 7, 8
Till viss del: 3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7, c8
Till viss del: a1, a2, b1, b2, b3, b4, c2, c3, c9, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för atopiskt eksem avseende patofysiologi, naturalförlopp och förekomst bland barn och ungdomar.
 • Diagnostisera och behandla atopiskt eksem samt utreda eventuella triggerfaktorer av betydelse.
 • Identifiera de fall där allergi är av betydelse för förloppet (födoämnen, inhalationsallergen).
 • Praktiskt utföra smörjbehandling samt utbilda föräldrar och barn om hur eksemet ska hanteras i vardagen och i perioder av försämring.
 • Identifiera svåra atopiska eksem som bör behandlas i samråd med hudläkare.
 • Beskriva kontaktallergi och kontaktdermatit hos barn avseende patofysiologi, naturalförlopp, förekomst samt utredning.
 • Identifiera kontaktallergisk reaktion och bedöma när hudläkare bör kontaktas för vidare utredning och behandling.
 • Redogöra för akut och kronisk urtikaria (nässelutslag) avseende patofysiologi, naturalförlopp och förekomst hos barn och ungdomar.
 • Diagnostisera och behandla akut och kronisk urtikaria och särskilja när utredning avseende bakomliggande faktorer (allergiska eller icke allergiska) är meningsfull.
 • Redogöra för angioödem och hereditärt angioödem avseende patofysiologi, naturalförlopp och förekomst hos barn och ungdomar.
 • Identifiera och utreda hereditärt angioödem och i samråd med erfaren allergologkollega behandla hereditärt angioödem.
 • Identifiera och initialt utreda andra hudsjukdomar eller tillstånd i huden som kan likna eksem, nässelutslag eller angioödem samt bedöma när hudläkare bör kontaktas för vidare utredning och behandling.
 • Beskriva utredningar eller behandlingar som utförs av hudläkare, till exempel lapptest, biopsi och ljusterapi.
 • Beskriva kutan mastocytos avseende patofysiologi, naturalförlopp och förekomst hos barn och ungdomar.
 • Identifiera och i samarbete med hudläkare och erfaren barnallergolog utreda, diagnostisera och behandla kutan mastocytos.
 • Bedöma när det finns behov av att samarbeta i team kring patienten till exempel dietist, hudläkare, sjuksköterska och psykolog.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: