Dermatologi och venerologi för allmänmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna undersöka, diagnostisera, och behandla patienter med vanligt förekommande hudproblem och veneriska sjukdomar.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: a3, a6, c1, c2, c3, c4, c5, c7, c11, c12, c14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Undersöka huden med såväl manuell som instrumentell undersökningsteknik.
  • Diagnostisera vanligt förekommande hudproblem och associerade systemiska manifestationer (exempelvis infektioner, hudtumörer och allergier).
  • Behandla och följa upp vanliga sjukdomar med hudmanifestationer, i den egna verksamheten eller via remittering.
  • Identifiera, behandla och följa upp patienter som har veneriska sjukdomar.
  • Genomföra smittspårning enligt gällande lagstiftning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: