Dermatopatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska vara förtrogen med terminologi och tolkning av histologiska beskrivningar för att vidare kunna applicera kunskapen i klinisk bedömning och diagnostik.

Målgrupp
Hud- och könssjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 1, 3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c1, c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Värdera och tillämpa betydelsen av typiska mikroskopiska vävnadsreaktioner vid diagnostik av de vanligast förekommande spongiotiska, psoriasiforma, lichenoida, vesiculobullösa, granulomatösa dermatoserna och vasculopatierna.
  • Särskilja de vanligaste hudtumörerna, dess mikroskopiska växtsätt och klassificering för ställningstagande till adekvat handläggning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: