Det svåra samtalet

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska bedöma hur patientsamtalet behöver anpassas efter psykologiska reaktioner hos patienten och dess familj samt hur patienter och familjer i kris bör bemötas i samtalssituationen.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva kris- och sorgereaktionens naturliga förlopp.
  • Bedöma hur patientsamtalet behöver anpassas efter psykologiska reaktioner hos patienten och familjen.
  • Bedöma hur patientsamtalet behöver anpassas efter besked om till exempel syndrom, obotlig sjukdom eller vid förlorat foster, barn eller närstående.
  • Beskriva strategier för hur ett ”svårt” patientsamtal kan utföras.
  • Reflektera kring egna och andras patientsamtal.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: