Diabetes mellitus

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren lär sig att diagnostisera och behandla diabetes mellitus och associerade tillstånd.

Målgrupp
Endokrinologi och diabetologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12
Till viss del: 6, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12
Till viss del: c3, c14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utreda, diagnostisera och behandla typ 1, typ 2, prediabetes, diabetes under graviditet, läkemedelsutlöst diabetes och andra typer av diabetes.
  • Förebygga, identifiera och behandla diabetesrelaterade komplikationer.
  • Tillämpa gällande lagstiftning avseende diabetessjukdomar.
  • Integrera medicinska och paramedicinska insatser samt andra specialiteter i behandlingen.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: