Diagnostiska metoder inom Barnkardiologi

Kurs eller kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren självständigt ska kunna välja och redogöra för diagnostiska metoder, tolka resultat och sätta in det i dess sammanhang.

Målgrupp
Barn- och ungdomskardiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c6, c7
Till viss del: c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Genomföra och värdera ultraljudsdiagnostik.
  • Bedöma indikation för samt tolka resultat av undersökningar med slätröntgen, MRT och CT.
  • Tolka resultat av diagnostisk hjärtkateterisering.
  • Bedöma indikation för och tolka resultat av EKG, bandspelar-EKG och arbetsprov.
  • Redogöra för indikation för samt genomförande av elektrofysiologisk utredning samt isotopundersökningar såsom shuntbestämning, ventilationsscintigrafi, perfusionsscintigrafi och myocardscintigrafi.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: