Endokrinkirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillgodogöra sig teoretiska kunskaper inom bedömning, diagnostik och behandling av patienter med sjukdomar i tyroidea, paratyroidea och andra endokrina organ där kirurgisk behandling kan vara ett alternativ.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Bedöma anatomi i tyroidea, paratyroidea och binjurar med avseende på landmärken, riskområden, normaltillstånd och avvikelser.
 • Redogöra för halsens anatomi.
 • Redogöra för initial handläggning av högt andningshinder på grund av blödning efter halsoperation.
 • Beskriva farmakologisk behandling av för kirurger relevant endokrin över- och underaktivitet.
 • Beskriva de vanligast förkommande onkologiska behandlingarna av endokrina tumörer.

Tyroidea

 • Bedöma, utreda och med ultraljud diagnostisera knöl på halsen.
 • Redogöra för utredning och behandling handläggningen av tyroideacancer samt tyreotoxikos.
 • Beskriva indikation och utförande av hemityroidektomi och total tyroidectomi samt komplikationer.

Paratyroidea

 • Diagnostisera och utreda hyperparatyreodism.
 • Beskriva utredning och behandling av hyper- och hypocalcemi.

Binjurar

 • Beskriva utredning och diagnostik av incidentalom och endokrint aktiva tumörer i binjuren.

Övrig endokrin kirurgi

 • Beskriva handläggningen av gastrointestinala carcinoider i akutsituationen samt incidens, patofysiologi, utredning och behandling av neuroendokrina tumörer.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: