Endokrinologi och diabetes under adolescensen

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna följa upp och behandla patienter med endokrina sjukdomar och diabetes under adolescensen, i samverkan mellan barn- och vuxenmedicin.

Målgrupp
Endokrinologi och diabetologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9
Till viss del: 6, 7, 10, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12
Till viss del: c3, c14

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6
Till viss del: 1

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c1, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Diabetes typ 1 under adolescensen

 • Förutse hur insulinbehovet hos en patient med diabetes typ 1 förändras under pubertet och övergång till vuxenålder.
 • Redogöra för sjukdomens konsekvenser för yrkesval.
 • Diskutera levnadsvanors inverkan på sjukdomen, till exempel alkohol, droger, tobak och sex.
 • Bedöma och värdera risken för sena komplikationer till diabetes hos den enskilde patienten.
 • Motivera patienter i riskgrupper till livsstilsförändring med hjälp av individanpassad dialog.
 • Värdera komorbiditet i form av depression, ätstörningar och neuropsykiatriska störningar och dess inverkan på 
  sjukdomstillståndet.
 • Utforma individanpassad överföring av patienter från barn- till vuxenmedicin.

Endokrinologi under adolescensen

 • Bedöma behov av uppföljning och behandling av patienter med endokrina sequele efter transplantation, cytostatikabehandling samt strålbehandling.
 • Bedöma fortsatt behov av behandling och uppföljning av patienter med tillväxtrubbningar.
 • Diagnostisera patienter med hypogonadism.
 • Värdera behovet av hormonell behandling och uppföljning hos patienter med hypogonadism.
 • Utreda och behandla patienter med hyperandrogenism och hirsutism.
 • Beskriva utredning och behandling av hormonella orsaker till infertilitet.
 • Beskriva utredning och behandling av patienter med genitala missbildningar och avvikande könsutveckling.
 • Utreda och behandla patienter med störningar i hypotalamus och hypofysaxeln samt binjurar.
 • Utforma individanpassad överföring av patienter från barn- till vuxenmedicin.

Fetma under adolescensen

 • Diskutera betydelsen av ett multidisciplinärt omhändertagande av patienter med övervikt eller fetma.
 • Värdera risken för komplikationer till fetma och tillstånd efter bariatrisk kirurgi.
 • Utforma individanpassad överföring av patienter från barn- till vuxenmedicin.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: