Epidemiologi, uppföljning och register vid ögonsjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för nyttan av epidemiologisk kunskap och värdet av register för ögonsjukvården.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 19, 20

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a4, a5
Till viss del: c4, c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för epidemiologi för de vanligaste ögonsjukdomarna i Sverige och världen.
  • Beskriva vilka register som finns för uppföljning av ögonsjukdomar i Sverige.
  • Redogöra för betydelsen av att följa upp och mäta effekten av behandling av ögonsjukdomar.
  • Värdera nyttan av register och deras betydelse för planering av framtida ögonsjukvård och forskning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: