Epidemiologi

Syftet är att förse ST-läkaren med grundläggande epidemiologiska metoder för att arbeta med socialmedicinska frågeställningar och uppgifter.

Målgrupp
Socialmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2
Till viss del: 3, 7, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2
Till viss del: c3, c6, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för epidemiologiska begrepp.
  • Förklara olika tillvägagångssätt för att genomföra vetenskapliga studier.
  • Tillämpa epidemiologiska metoder för att bestämma och analysera sjukdomsförekomst, riskfaktorer och socialmedicinska frågeställningar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: