Epilepsi för neurologer

Epilepsi är en vanlig sjukdom som drabbar knappt 1 % av befolkningen varför ST-läkaren behöver kunna handlägga patienter med denna sjukdom.

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2
Till viss del: 1, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2
Till viss del: c1, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera orsaker till epilepsi.
  • Diagnostisera olika former av epilepsi.
  • Redogöra för farmakologiska principer för antiepileptika.
  • Initiera, använda och utvärdera akut och förebyggande läkemedelsbehandling allmänt och i särskilda situationer, till exempelunder graviditet, hos äldre, vid intensivvård eller vid status epileptikus.
  • Bedöma behov av andra behandlingsformer och när en patient bör remitteras till specialenhet.
  • Bedöma om behandling ska avslutas och organisera uppföljning av patienten.
  • Redogöra för legala konsekvenser, till exempel för körkort.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: