Epilepsi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha grundläggande förståelse för klinisk bild, patofysiologi, utredning och behandling av epilepsi och anfallssjukdomar.

Målgrupp
Klinisk neurofysiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c3, c7, c8, c9, c10, c13

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c9

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för den aktuella definitionen av epilepsi.
 • Förklara basala mekanismer för epilepsi och epileptiska anfall.
 • Beskriva möjliga orsaker och riskfaktorer till epilepsi och epileptiska anfall, till exempel strukturella, biokemiska, immunologiska och genetiska.
 • Exemplifiera olika typer av epilepsi, inklusive epileptiska och icke epileptiska anfall samt epileptiska syndrom hos barn.
 • Redogör för EEG:s roll (elektroencefalografi) vid utredning och diagnostik av epilepsisjukdom, inklusive grundläggande karaktäristika för registreringsbilden vid de vanligaste typerna av epilepsi, liksom de viktigaste undersökningstekniska begränsningarna för EEG.
 • Beskriva konsekvenser av epilepsi såsom
  - medicinska, till exempel plötslig oförklarad död i epilepsi, (SUDEP) och trauma
  - legala, till exempel rättspsykiatriska och trafikrättsliga
  - sociala, till exempel stigma, och psykosocialt.
 • Förklara basala verkningsmekanismer för antiepileptiska läkemedel.
 • Förklara epidemiologiska aspekter för epilepsi och epileptiska anfall, inklusive åldersaspekter, samsjuklighet och riskfaktorer.
 • Förklara utredningsgång och aktuella undersökningsmetoder av epilepsi samt epileptiska och icke epileptiska anfall.
 • Utvärdera undersökningsfynd för diagnostik av epilepsi samt epileptiska och icke epileptiska anfall.
 • Diskutera specialitetsövergripande differentialdiagnostik av epilepsi, till exempel psykiatrisk sjukdom eller rörelsestörningar. 
 • Förklara principer för behandling av epilepsi, såväl farmakologisk behandling som andra behandlingsformer.
 • Tillämpa akut omhändertagande av epileptiskt anfall.*
 • Bedöma behov av remittering till specialiserad neurologisk vård samt samarbete i multidisciplinärt team.*
 • Redogöra för behandlingsmöjligheter vid svårbehandlade anfallssjukdomar, inklusive läkemedel, kirurgi, kostbehandling, psykiatriska insatser och aktiv rehabilitering.
 • Diskutera betydelsen av fungerande överremittering av barnpatienter med epilepsi till vuxenvård.

* Riktar sig till ST-läkare i Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, neurologi och psykiatri.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: