Estetik och funktionella besvär

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få en djupare förståelse för grundläggande estetiska principer inom plastikkirurgin. ST-läkaren ska kunna selektera och informera patienter om de plastikkirurgiska ingreppens möjligheter, begränsningar och bieffekter. ST-läkaren ska kunna ge en säker vård med respekt för individens psykiska och fysiska förutsättningar, även ur ett etiskt perspektiv.

Målgrupp
Plastikkirurgi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10
Till viss del: 5, 8, 9, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: a1, a2, a3, c5, c8, c9, c11, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Särskilja och identifiera rimliga, orimliga och patologiska förväntningar samt för patienten kunna beskriva plastikkirurgins möjligheter, begränsningar och bieffekter.
  • Redogöra för åtgärder av hud- och mjukdelsöverskott och deformiteter, exempelvis vid förändrad elasticitet till följd av ålders- eller andra fysiologiska processer.
  • Utvärdera proportioner samt bedöma och tillämpa estetiska principer.
  • Kategorisera avvikelser från normal bröststorlek och form samt kunna föreslå, informera om och utföra relevanta åtgärder.
  • Beskriva den estetiska medicinens möjligheter, begränsningar och bieffekter, till exempel vid behandling med fillers, botulinumtoxin, laser och kemisk peeling.
  • Tillämpa nationella riktlinjer för åtgärd inom offentlig regi.
  • Redogöra för plastikkirurgins möjligheter och begränsningar vid funktionella besvär som exempelvis lymfödem, ärr och facialispares.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: