Exponering i arbetslivet och i den allmänna miljön

ST- läkaren ska kunna värdera exponeringar och hälsorisker i arbetsmiljö och i den allmänna miljön samt kritiskt kunna granska metoder och resultat.

Målgrupp
Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3, c4, c6, c7, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera fysikaliska, kemiska och psykosociala hälsorisker genom ett vetenskapligt förhållningssätt.
  • Förklara exponeringsbedömningar och använda resultaten vid bedömning av samband mellan exponering och ohälsa.
  • Genomföra riktade hälsoundersökningar och medicinska kontroller enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter samt tillämpa resultaten i ett förebyggande syfte på individ- och gruppnivå.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: