Födoämnesöverkänslighet hos barn och ungdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla födoämnesöverkänslighet hos barn i olika åldrar.

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6, 9
Till viss del: 1, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c9
Till viss del: 1, a2, b1, b2, b3, b4 c1, c2, c8, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för olika tillstånd där födoämnen utlöser symtom hos barn (patofysiologi, naturalförlopp och förekomst i samhället).
 • Identifiera, utreda och diagnostisera olika typer av födoämnesöverkänslighet hos barn.
 • Genomföra och tolka resultat av allergitester och provokationer.
 • Bedöma barnets tillväxt och nutritionsstatus.
 • Utreda, diagnostisera och behandla akuta reaktioner på födoämnen för barn i olika åldrar.
 • Bedöma när det finns behov av att samarbeta med dietist.
 • Utbilda barn och föräldrar om födoämnesöverkänslighet så att de kan hantera sjukdomen i vardagen (basala dietråd, riskbedömning, och handhavande av akutmediciner).
 • Utbilda förskola och skola om specialkost, prevention och behandling av födoämnesreaktioner.
 • Bedöma toleransutveckling, tidpunkt för provokation och eventuell återintroduktion av födoämnet.
 • Praktiskt utföra provokation med födoämnen.
 • Identifiera svår födoämnesöverkänslighet och i samråd med mer erfaren barn- och ungdomsallergolog, ta ställning till behandling med till exempel oral immunterapi.
 • Identifiera och initialt utreda differentialdiagnoser i huden eller mag-tarmkanalen.
 • Identifiera när det är motiverat att samarbeta med hudläkare och gastroenterolog.
 • Identifiera när det är motiverat att samarbeta med psykolog och kurator.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: