Folkhälsa inklusive ojämlikhet i hälsa

För en specialist i socialmedicin är detta ett basämne, en grund för att kunna verka för befolkningens hälsa.

Målgrupp
Socialmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 6, 7, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c5, c6, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Definiera vad en folksjukdom är och redogöra för vilka de största folksjukdomarna är i Sverige och deras fördelning mellan grupper i befolkningen.
  • Förklara begreppen hälsa och ohälsa.
  • Redogöra för och jämföra mått för att följa folkhälsans utveckling i befolkningen och i olika grupper.
  • Förklara vilka riskfaktorer som är associerade med de största folksjukdomarna och deras fördelning i befolkningen.
  • Redogöra för de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa och hur de samverkar.
  • Bedöma de sociala konsekvenserna av sjukdom och ohälsa.
  • Implementera åtgärder för förbättrad och jämlik hälsa.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: