Försäkringsfrågor för audiologer

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren goda förutsättningar att utfärda olika typer av intyg inom området audiologi.

Målgrupp
Hörsel och balansrubbningar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c13
Till viss del: c5, c6, c7, c8, c9, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva försäkringsmedicinska lagar och regler med inriktning på audiologi.
  • Diskutera krav på innehåll i olika typer av intyg med inriktning på audiologi.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: