Fosterkardiologi

Kurs eller kurser i ämnet syftar till att ST-läkaren utvecklar sin kompetens i att diagnostisera, behandla och följa upp olika hjärtsjukdomar hos det ofödda och nyfödda barnet. Syftet är också att ST-läkaren kan informera och vägleda blivande föräldrar till ofödda barn med hjärtfel.

Målgrupp
Barn- och ungdomskardiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c6, c8, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för fostrets blodcirkulation och omställningen av blodcirkulationen efter födseln.
 • Utföra en fullständig ekokardiografisk undersökning av fosterhjärtat.
 • Diagnostisera de vanligaste medfödda hjärtfelen hos foster och värdera hjärtfelens betydelse för det nyfödda barnet utifrån naturalförlopp.
 • Bedöma lämplig behandling av det nyfödda barnet med medfött hjärtfel med utgångspunkt i tidigare utförd diagnostisering i fosterstadiet.
 • Bedöma hjärtfunktion och identifiera tecken på hjärtsvikt hos foster.
 • Diagnostisera taky- och bradyarytmier hos foster.
 • Beskriva hur taky- och bradyartymier hos fostret kan behandlas.
 • Beskriva biverkningar och risker med behandlingar för fostret och den gravida kvinnan.
 • Vägleda blivande föräldrar till ofödda barn med upptäckta hjärtsjukdomar i fråga om hjärtsjukdomarnas naturalförlopp och olika behandlingar.
 • Vägleda blivande föräldrar till ofödda barn vid etiska överväganden när det gäller den fortsatta graviditeten.
 • Redogöra för genetiska avvikelser som kan sättas i samband med medfödda hjärtfel.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: