Frakturer i hand och handled

Kurser i detta ämne ska syfta till att ST-läkaren ska kunna handlägga frakturer i hand och handled.

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 7, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för uppkomstmekanismer för olika frakturer samt patofysiologin vid frakturläkning.
  • Identifiera och utreda olika frakturer och frakturtyper.
  • Förklara teorierna bakom olika frakturbehandlingstekniker.
  • Redogöra för olika frakturbehandlingar och dess tillämpningar.
  • Redogöra för mjukdelarnas betydelse för behandling och resultat.
  • Redogöra för och identifiera möjliga komplikationer vid olika skador och behandlingar.
  • Utföra osteosynteser i hand och handled.
  • Välja lämplig rehabilitering utifrån fraktur och behandling.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: