Funktionell neurokirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna beskriva utredning och kirurgisk behandling av neuropatisk smärta, rörelserubbningar, spasticitet och epilepsi.

Målgrupp
Neurokirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11
Till viss del: 1, 2, 8, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: c1, c2, c8, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva principen för stereotaktisk neurokirurgi.
  • Beskriva principen för Deep Brain Stimulation (DBS) och indikationer för DBS, inklusive rörelserubbningar, smärta och utvalda psykiatriska sjukdomar.
  • Beskriva basal smärtfysiologi, kirurgisk smärtbehandling med ryggmärgsstimulering och dess olika indikationer.
  • Beskriva indikationer för kirurgisk behandling av trigeminusneuralgi och jämföra de olika kirurgiska behandlingsmetoderna och deras komplikationer.
  • Beskriva utredning för epilepsikirurgi, samt kirurgisk behandling av epilepsi, inklusive hippocampektomi, temporallobsresektion, vagusnervstimulering och DBS.
  • Beskriva intrathekal administrering av baklofen med inplanterad läkemedelspump för behandling av spasticitet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: